Menu

Participants of Szkoła Mistrzów Coachingu i NLP

Agata Lenkiewicz-Bardzińska

"Coach, ICI"

Izabela Zych

"Coach, ICI"

doctor Monika Drozd

"Coach, ICI"

mgr Olga Bryskiewicz

"Coach, ICI"

mgr inż. Andrzej Niewiarowski

"Coach, ICI"

Joanna Franiak

"Coach, ICI"

Dominika Bury

"Coach, ICI"

mgr Grzegorz Ciupka

"Coach, ICI"

mgr Beata Bytnar

"Coach, ICI"

Edyta Wielgus

"Coach, ICI"

Tomasz Kuziemka

"Coach, ICI"

Anna Oczkowska

"Coach, ICI"

Agnieszka Zańczak- Ludera

"Coach, ICI"

Anna Pomorska

"Coach, ICI"

mgr Danuta Stanisława Tyczyńska

"Coach, ICI"

Ilona Marta Bujak

"Coach, ICI"

Joanna Krystyna Wójtowicz

"Coach, ICI"

Katarzyna Grażyna Bąk

"Coach, ICI"

Krystyna Buzarewicz

"Coach, ICI"

Magdalena Maria Drozd- Bratkowicz

"Coach, ICI"