Menu

Participants of Szkoła Mistrzów Coachingu i NLP

Patrycja Modzelewska

"Coach, ICI"

Sebastian Szadkowski

"Coach, ICI"

Sylwia Szyszkowska

"Coach, ICI"

Tadeusz Buzarewicz

"Coach, ICI"

Wanda Jarzyna

"Coach, ICI"

mgr inż. Grzegorz Dziechciarz

"Coach, ICI"

Pani Marta Bednarska

"Coach, ICI"

Katarzyna Kowalska

"Coach, ICI"

Robert Pytka

"Coach, ICI"

Katarzyna Kata

"Coach, ICI"

Mgr Monika Leniar

"Coach, ICI"

M.P.A. Joanna Ptak

"Coach, ICI"

Justyna Krasowska

"Coach, ICI"

Klaudia Kuca

"Coach, ICI"

mgr Maria Mazur

"Coach, ICI"

Aldona Białas

"Coach, ICI"

psychologia rozwoju człowieka Wioletta Swiercz

"Coach, ICI"

Mgr Dawid Starzak

"Coach, ICI"

Agnieszka Witkiewicz

"Coach, ICI"

mgr Anna Majerska

"Coach, ICI"