Menu

Participants of Szkoła Mistrzów Coachingu i NLP

mgr Małgorzata Janiak

"Coach, ICI"

ROBERT ZOLEDZIEWSKI

"Coach, ICI"

Anna Kozimor-Cyganik

"Coach, ICI"

Maria Podolska

"Coach, ICI"

DDS, PhD Michał Paulo

"Coach, ICI"

mgr Marcin Kaleniecki

"Coach, ICI"

Barbara Napora

"Coach, ICI"

Mgr Arkadiusz Kogut

"Coach, ICI"

mgr inż. Beata Dudała

"Coach, ICI"

Agnieszka Kantorowska

"Coach, ICI"

Romana Chejzdral

"Coach, ICI"

Agnieszka Siekierska

"Coach, ICI"

"Сoach ICI" Olena Rizol

"Coach, ICI"

Tomasz Broda

"Coach, ICI"

Msc. Alicja Stankiewicz

"Coach, ICI"

dr Małgorzata Makowska

"Coach, ICI"

Has achieved "Coach, ICI" at Szkoła Mistrzów Coachingu i NLP by Ryszard Gąsierkiewicz. Małgorzata Mysińska

"Coach, ICI"

mgr Marta Kornafel

"Coach, ICI"

DANIEL TRZPIS

"Coach, ICI"

Mgr inż. Urszula Sitko-Zawiślak

"Coach, ICI"