Ryszard Gąsierkiewicz
Head of Centrum Edukacyjne WELES


Msc Agnieszka Gąsierkiewicz


Prof. Dr. phil. habil. Dr. theol. Janusz Surzykiewicz