Ryszard Gąsierkiewicz

Ryszard Gąsierkiewicz

"Coach Master Trainer, ICI"

Master Trainer

"Coach Trainer, ICI"

Has achieved "Coach Trainer, ICI"

Please pick your specialization

NLPsych
NLP
Life
Personal
Health
Relationship
Conflict
Educational
Sports
Business
Executive
Burnout
Team
Project
Transitional
Neuro
Mental
Mentor
Systemic
Hypnosis

About Ryszard Gąsierkiewicz

Ryszard Gąsierkiewicz - były kandydat na pilota wojskowego w Dęblinie, prawnik, pedagog, terapeuta, twórca audycji radiowych, trener sportu, specjalista w zakresie odnowy biologicznej. Od 20 lat zajmuje się również ratownictwem górskim, był założycielem i kierownikiem sekcji medycznej Specjalistycznych Zespołów Ratowniczych w Polskim Czerwonym Krzyżu. Za udział w akcjach ratowniczych został odznaczony „Medalem Za Poświęcenie i Odwagę”, Srebrną Odznaką Zasługi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Orderem Zasługi dla Zwalczania Powodzi. Do 1990 roku pracował w przedsiębiorstwach państwowych na różnych szczeblach zarządzania - od kierownika działu po prezesa. Jeden z pierwszych w Polsce trenerów technik szybkiego uczenia się - szybkiego czytania i technik zapamiętywania, jest też głównym sędzią ogólnopolskich konkursów w tych obszarach. Zafascynowany poszukiwaniem „kamienia filozoficznego” pod kątem skuteczności działania w stresie, „odkrył” NLP w latach 90-tych. A to programowanie neurolingwistyczne, ze względu na swoją spójność i prostotę, uczyniło go wielkim zwolennikiem do dziś. Prowadzi NLP na kursach otwartych obejmujących wszystkie poziomy umiejętności, stosuje je w zarządzaniu, szkoleniach i coachingu, gdyż od 20 lat prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą o zróżnicowanym profilu (odpowiadającym jego doświadczeniom i umiejętnościom). Uczył tajników NLP na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W Polskim Radiu prowadził cotygodniowy program „Nie trać głowy” propagujący różne, skuteczne w praktyce techniki NLP (patrz zdjęcie). Jak dotąd jego pierwsza książka została opublikowana „NLP Methods”, kolejne książki na ten temat są przygotowywane do druku. Założył Policealną Szkołę Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej - specjalność NLP - jedyną w Polsce szkołę, w której oprócz interdyscyplinarnych kursów z psychologii prowadzone są szkolenia na wszystkich poziomach NLP. Znany jest z niekonwencjonalnych metod działania - jednym z jego sztandarowych działań szkoleniowych są rozżarzone węgle, po których od 20 lat chodzi razem z uczestnikami prowadzonych przez siebie szkoleń.

The content of this profile is solely the responsibility of the creator and maintainer of the profile. All details provided are without any form of guarantee.