PhD (Doctor) Renata Zarzycka

PhD (Doctor) Renata Zarzycka

"Coach, ICI"

"Coach, ICI"

Has achieved "Coach, ICI" at Szkoła Mistrzów Coachingu i NLP by Ryszard Gąsierkiewicz.

Please pick your specialization

NLPsych
NLP
Life
Personal
Health
Relationship
Conflict
Educational
Sports
Business
Executive
Burnout
Team
Transitional
Stress
Neuro
Mental
Mentor
Spiritual
Systemic

About

My coaching office and coaching school:

Academy of Life Coaching Development
(Akademia Rozwoju Coaching Życia)

ul. Hr. A. Potockiego 51, 35-322 Rzeszów, Poland
tel. +48 509970880
https://renatazarzycka.com 

My specializations, diplomas, certificates and achievements:

NLP Practice Coach  (2014)  

NLP Master Coach    (2014)

Coach ICI   (2015)

Practitioner In the Art of NLP  (2015)

Trainer Transforming Communication™  (Trener Komunikacji Transformującej  -  2015)

Resilience Training Course (Coaching Interwencyjny w stanach kryzysowych -  2015)

Bert Hellinger's family system settings (Rodzinne ustawienia systemowe Berta Hellingera -  2015)

Postgraduate Studies in Psychology and Interpersonal Communication (Policealnego Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej -  2015)

Coaching and NLP at the University of Information Technology and Management (UITM) in Rzeszów (Coaching i NLP  na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - 2015)

Mediation and negotiations with elements of psychology and law at the University of Information Technology and Management (UITM) in Rzeszów (Mediacje i negocjacje z elementami psychologii i prawa na WSIiZ w Rzeszowie - 2015)

Trainer NLP of Social Panorama™ by Lucas Derks (2017)

A teacher of piano and rhythmics  from 1989  to 1995 (A graduate of the Frédéric Chopin Academy of Music in Warsaw - Master's of Art 1990 )

PhD in the Social communication and media science discipline at the Faculty of Administration and Social Sciences in University of Information Technology and Management (UITM) in Rzeszow: Rzeszów, Podkarpacie, PL (Doktor w dyscyplinie KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ i NAUKI O MEDIACH, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych (WSIiZ) - https://orcid.org/0000-0001-8276-8395 

For more information, visit

https://renatazarzycka.com

 

Filmy z tematyką Health Coaching Therapy & Wellness
https://klinika-zdrowienia.pl

made by Renata Zarzycka

Renata Zarzycka - Bienias publikacje book ebook audiobook coaching NLP mediation negotiation


Consultation, training and workshops and on health prevention, psychoneuroimmunology, coaching, psychotherapy and addiction therapy in cyberspace - all over the world (especially Polish and English at an intermediate level).

Konsultacje, szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia, psychoneuroimmunologii, coachingu, psychoterapii i terapia uzależnień w cyberprzestrzeni - cały świat (szczególnie język polskim i angielskim na poziomie średnio zaawansowanym). 

Psycho Neuro Immunology 
https://klinika-zdrowienia.pl/index.php/psychobiologia/

 

More about Renata Zarzycka
https://renatazarzycka.com

The content of this profile is solely the responsibility of the creator and maintainer of the profile. All details provided are without any form of guarantee.